Beste leden
Het lot is ons NIET gunstig gezind.
Het gaat zaterdag middag zo hard waaien dat we besloten hebben om de wedstrijd af te lasten.