woensdag 12 augustus 2020

Hallo visvrienden,

Na goed overleg met nipro zijn we tot de conclusie gekomen dat we de nipro wedstrijd niet door laten gaan, we hopen dat hier begrip voor is.

Een visgroet namens de Evenementen commissie van Bij Nacht en Ontij